Tên đăng nhập: Mật khẩu:   Đăng nhập
DANH SÁCH DỊCH VỤ
BẠN ĐANG CHỌN ĐƠN VỊ THỤ LÝ: Quận Ngô Quyền
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Tài liệu hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến

Trước hết muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, công dân cần phải có tài khoản, nếu công dân chưa có tài khoản kích vào đăng ký để tạo mới, gồm các bước sau:

  • Chọn đăng ký tài khoản, xuất hiện form đăng ký tài khoản người dùng
  • Sau khi đã điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, kích vào nút đăng ký tài khoản để hoàn tất

Sau khi đăng ký tài khoản, công dân đăng nhập vào hệ thống trang web để sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, gồm các bước:

  • Chọn đơn vị thụ lý hồ sơ.
  • Chọn dịch vụ từ danh sách dịch vụ (danh sách dịch vụ nằm bên trái).
  • Kích vào nút Đăng ký hồ sơ, xuất hiện form Dịch vụ hành chính công
  • Sau khi đã điền đầy đủ thông tin một cách chính xác, kích nút Cập nhật nội dung hồ sơ để hoàn tất